UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

13/07/2017

UBND huyện Tịnh Biên vừa có thông báo số 94/TB-UBND ngày 10/7/2017 về việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2017. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 là 42 chỉ tiêu (Văn phòng-Thống kê 8 chỉ tiêu; Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường 11 chỉ tiêu; Tài chính-Kế toán 7 chỉ tiêu; Tư pháp-Hộ tịch 9 chỉ tiêu; Văn hóa-Xã hội 7 chỉ tiêu).

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển như: có quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn dự tuyển; lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm, có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên; và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Người dự tuyển sẽ thi viết môn kiến thức chung 120 phút, thi viết 120 phút và thi trắc nghiệm 30 phút đối với thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 30 phút đối với môn tin học văn phòng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 10/8/2017 tại Phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên. Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán hình (theo mẫu) và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế cáo thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh màu 4x6cm (được chụp cách thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển không quá 6 tháng) ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh.

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, điện thoại, email liên hệ.

Thông tin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên (khu Khối phòng, ban, ngành cấp huyện), điện thoại: 02963.740.797 trong giờ làm việc.

*** Chi tiết thông báo như sau:

94-1

94-2 94-3

3126-1 3126-2

3126-3 3126-4 3126-5 3126-6 3126-7 3126-8

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

3126-9

Nguồn tin: tinhbien.angiang.gov.vn