UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019

07/11/2019

UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu giáo viên văn hóa Tiểu học

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/11/2019 đến ngày 04/12/2019

– Địa điểm: Phòng GD&ĐT, cơ quan UBND huyện Tĩnh Gia

Địa chỉ: Tầng 3, nhà 3 tầng cơ quan UBND huyện Tĩnh Gia

Điện thoại: 0373861037 hoặc Di động: 0376676168 (gặp bà Nguyễn Thị Định, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện)

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn