UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

30/12/2019

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 24/12/2019 đến ngày 22/01/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Nguồn tin: tuangiao.gov.vn