UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2019

31/07/2019

UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu, trong đó:

– Sự nghiệp Giáo dục: 126 chỉ tiêu.

– Sự nghiệp khác: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 05/08/2019 đến hết ngày 05/09/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Châu. Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Văn Huyên, tiểu khu III, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn