UBND huyện Yên Mô, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

22/06/2017

UBND huyện Yên Mô, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 giáo viên mầm non.

2. Địa điểm bán và thu nhận hồ sơ dự tuyển: 

Tại Phòng Nội vụ huyện Yên Mô.

Địa chỉ: Phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.864.538.

3. Tổ chức xét tuyển:

– Từ ngày 16/6/2017 đến 17 giờ ngày 5/7/2017: Phát hành và thu nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Yên Mô.

– Ngày 23/7/2017: Tổ chức kiểm tra, sát hạch.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Yen mo-1

Yen mo-2 Yen mo-3

Yen mo-4 Yen mo-5

Yen mo-6 Yen mo-7

Yen mo-8 Yen mo-9

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Yen mo-10

Nguồn tin: sonoivu.ninhbinh.gov.vn