UBND Phường 11, TP.Vũng Tàu thông báo tuyển dụng

23/08/2018

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành quy định tạm thời về thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố;

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND Phường 11năm 2018;

Ủy ban nhân dân Phường 11 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu xét tuyển:

Đô thị, xây dựng: 01 vị trí

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam,nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí, chức danh dự tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Tiêu chuẩn xét tuyển:

a, Tiêu chuẩn chung:

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

b. Tiêu chuẩn cụ thể:

– Giới tính và độ tuổi: Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

– Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học các ngành đào tạo có liên quan về: xây dựng, quản lý đô thị.

– Tin học: chứng chỉ trình độ A trở lên

– Ngoại ngữ: trình độ B trở lên

– Ưu tiên: Quân nhân xuất ngũ, gia đình chính sách và bằng hai Đại học Luật.

5. Hồ sơ xét tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cm x 6cm).

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong bao đựng hồ sơ (theo mẫu).

6. Nội dung xét tuyển:

Xét các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3, 4 Thông báo này.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: người đăng ký dự tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 21/8/2018 đến hết ngày 20/9/2018.

b. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Tổ chức- Thi đua khen thưởng, UBND Phường 11. Địa chỉ: 1020 Đường 30/4, Phường 11, TP Vũng Tàu. Điện thoại: 02543848300 (gặp chị Băng)

Thông báo này được đăng công khai tại cổng thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu, thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh không dây của UBND Phường 11 và được niêm yết tại trụ sở UBND Phường 11.

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn