UBND phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng

18/07/2018

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 788/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường 7 năm 2018;

Ủy ban nhân dân phường 7 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu xét tuyển: 01 vị trí, cụ thể:

Vị trí tuyển dụng: Đô thị – xây dựng

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam,nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí, chức danh dự tuyển

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

– Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Tiêu chuẩn xét tuyển:

a. Tiêu chuẩn chung:

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

b. Tiêu chuẩn cụ thể:

* Đối với chức danh Đô thị – xây dựng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp chuyên ngành xây dựng trở lên.

– Có 01 năm kinh nghiệm làm các lĩnh vực liên

– Tin học: Chứng chỉ B

5. Hồ sơ xét tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cmx6cm).

– Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong bao đụng hồ sơ (theo mẫu).

6. Nội dung xét tuyển:

Xét các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3, 4 Thông báo này.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: người đăng ký dự tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ làm việc từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 24/8/2018 ( trừ Thứ bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, tết).

– Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Tổ chức UBND phường 7. Địa chỉ: 02 Trương Văn Bang, phường 7 TP Vũng Tàu. Điện thoại 0969 977 193 (gặp Minh)

Thông báo này được đăng công khai tại cổng thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu, thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh không dây của UBND phường 7 và được niêm yết tại trụ sở UBND phường 7.

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn