UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

15/05/2019

UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận: 14 chỉ tiêu.

– Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ làm việc, từ ngày 14/05/2019 đến ngày 12/06/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Thanh Khê. 503 Trần Cao Vân – quận Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

** Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhkhe.danang.gov.vn