UBND Thành phố Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2019

28/09/2019

UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 63 chỉ tiêu, trong đó:

– UBND thành phố Hòa Bình: 48 chỉ tiêu.

– UBND huyện Yên Thủy: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 20/09/2019 đến hết ngày 20/10/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Hòa Bình – số 681 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình.

Điện thoại: 02183.894.913 hoặc 0973.307.389

****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019

UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019

UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND Thành phố Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: ubndtp.hoabinh.gov.vn