UBND tỉnh Cao Bằng thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017

06/10/2017

UBND tỉnh Cao Bằng thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 31 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 37 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 64 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học phổ thông: 17 chỉ tiêu.

– Giáo viên Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên: 08 chỉ tiêu.

– Viên chức Thiết bị, Thư viện: 08 chỉ tiêu.

2. Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: Tháng 10/2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

– Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:

+ Thời gian kiểm tra, sát hạch: Tháng 11 năm 2017.

+ Địa điểm: Trường THPT TP.Cao Bằng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

3188-KH-UBND_2017-1

3188-KH-UBND_2017-2 3188-KH-UBND_2017-3 3188-KH-UBND_2017-4

3188-KH-UBND_2017-5 3188-KH-UBND_2017-6 3188-KH-UBND_2017-7

3188-KH-UBND_2017-8

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)
3188-KH-UBND_2017-9 3188-KH-UBND_2017-10 3188-KH-UBND_2017-11 3188-KH-UBND_2017-12 3188-KH-UBND_2017-13 3188-KH-UBND_2017-14 3188-KH-UBND_2017-15

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn