UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

19/09/2017

UBND tỉnh Cao Bằng thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 như sau:

1. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức.

2. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển, xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 20/9/2017 đến hết ngày 31/10/2017 trong giờ hành chính.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp tại Sở Nội vụ Cao Bằng (hoặc qua đường bưu điện)

*** Chi tiết thông báo như sau:

2978-TB-UBND_2017-Thông-báo-BH-1

2978-TB-UBND_2017-Thông-báo-BH-2 2978-TB-UBND_2017-Thông-báo-BH-3

2978-TB-UBND_2017-Thông-báo-BH-4 2978-TB-UBND_2017-Thông-báo-BH-5

2978-TB-UBND_2017-Thông-báo-BH-6 2978-TB-UBND_2017-Thông-báo-BH-7

** Tài liệu đính kèm:

– Biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Mẫu Sơ yếu lý lịch A4

Mẫu Sơ yếu lý lịch A3

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn