UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

22/10/2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 234 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 27 chỉ tiêu

– Giáo viên Tiểu học: 77 chỉ tiêu

– Giáo viên THCS: 76 chỉ tiêu

– Giáo viên THPT: 45 chỉ tiêu

– Viên chức thiết bị, thư viện: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 19/11/2019.

– Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: số 35, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Điện thoại: 02063 850 624 hoặc 02063 854 392

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn