UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017

01/09/2017

Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2017.

Theo đó, tổng số nhu cầu cần tuyển dụng năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 154 chỉ tiêu

Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển

Chi tiết kế hoạch như sau:

3368 KH-UBND.signed.pdf
3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf
3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf
3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf
(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)
3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf 3368 KH-UBND.signed.pdf
Nguồn tin: snv.gialai.gov.vn