UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

26/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2089/KH-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh thông báo như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức là 191 chỉ tiêu.

2. Nội dung đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/10/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào chỉ tiêu tuyển dụng cơ quan, đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan, đơn vị đó theo hướng dẫn tại Kế hoạch 2089/KH-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2018.

3. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/01 thí sinh nộp hồ sơ dự thi do các cơ quan, đơn vị, địa phương thu và nộp về Hội đồng thi (qua Sở Nội vụ).

4. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi: Xem chi tiết tại Kế hoạch số 2089/KH-UBNDngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2018.

5. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

– Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng thi công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên trang thông tin điện  tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn.

– Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi sẽ được Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh và Sở Nội vụ thông báo công khai trên website của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://snv.gialai.gov.vn; Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức – Viên chức, điện thoại 0269 3823061 hoặc Thanh tra Sở, điện thoại 0269 3717412) để xem xét, giải quyết.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

1362-signed-1 1362-signed-2

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Ke hoach tuyen dung cong chuc nam 2018 tinh Gia Lai

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snv.gialai.gov.vn