UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019

13/12/2019

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng các cơ quan, đơn vị hoặc Phòng Nội vụ; Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn