UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020

11/10/2019

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 12/9/2018 của UBND thành phố Tây Ninh về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh;

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng

Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.

2. Điều kiện

Điều kiện chung

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

+ Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Có lý lịch rõ ràng.

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

+ Phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để xét tuyển cho từng vị trí việc làm như sau:

Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số: V.07.02.06)

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc trình độ tương đương theo quy định.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định.

Giáo viên tiểu học hạng IV (Mã số: V.07.03.09)

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc trình độ tương đương theo quy định.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định.

3. Chỉ tiêu

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển: 81, tại các vị trí việc làm cụ thể như sau:

– Viên chức thuộc khối Mầm non: 47 chỉ tiêu.

– Viên chức thuộc khối Tiểu học: 34 chỉ tiêu.

(Chỉ tiêu cụ thể theo đơn vị xét tuyển niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh).

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

4. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Thành phần hồ sơ sau khi thí sinh trúng tuyển

 Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Photo công chứng các loại giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019) và bảng điểm kèm theo.

+ Chứng chỉ Tin học.

+ Chứng chỉ Ngoại ngữ.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– 02 phong thư có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ người nhận (người dự tuyển).

* Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ.

5. Lệ phí tuyển dụng, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/10/2019.

– Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh.

Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thủ tục và hồ sơ được niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh, cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh (https://tayninh.gov.vn), trang thông tin điện tử của UBND thành phố Tây Ninh (https://thanhpho.tayninh.gov.vn), trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh (http://pgdtptayninh.edu.vn) hoặc liên hệ Bộ phận Tổ chức – Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh, số 14  đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0276.3822409.

Trên đây là thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 của UBND thành phố Tây Ninh./.

*****Kế hoạch chi tiết như sau: 

UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020

UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020

UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020

UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020

(Bấm vào xem ảnh cỡ lớn)

UBND TP Tây Ninh, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020

Nguồn tin: tayninh.edu.vn