Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

14/11/2019

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí công việc Chuyên môn, nghiệp vụ: 03 chỉ tiêu.

– Vị trí công việc hỗ trợ, phục vụ: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 13/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: phuyen.gov.vn