Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018

26/09/2018

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 như sau:

1. Đơn vị, số lượng tuyển dụng, chức danh đảm nhiệm:

– Đơn vị: Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang.

– Số lượng: 01 người.

– Chức danh đảm nhiệm: Chuyên viên tổng hợp nội chính.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 24/09/2018 đến hết ngày 23/10/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

08_20180925014406904900-1 08_20180925014406904900-2

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn