Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2017

12/10/2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

img_20171011_0003-1 img_20171011_0003-2

Nguồn tin: vks.hagiang.gov.vn