Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023

24/11/2022

Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 99 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.vksnd.hochiminhcity.gov.vn