Bình Thuận

 1. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 3. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 4. UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 5. UBND huyện Hàm Tân, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 6. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 7. Nhu cầu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 8. Nhu cầu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2020
 9. Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 10. UBND TP.Phan Thiết, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 12. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 13. UBND tỉnh Bình Thuận bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 15. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận điều chỉnh vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 16 vị trí ...
  location
  Date
  16/04/2020
 18. Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2020
 20. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở Kế ho ...
  location
  Date
  06/04/2020
 21. Số lượng cần tuyển: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 22. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 23. Trung tâm Thông tin - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2020
 24. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2020
 25. Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 26. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 27. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2019
 28. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/10/2019
 29. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 30. Ban quản lý công trình công cộng huyện Phú Quý, Bình Thuận tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/09/2019
2 / 41234