Bình Thuận

 1. Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 04 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát tại các VKSND cấp huyện v ...
  location
  Date
  27/08/2019
 2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/08/2019
 3. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/07/2019
 4. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2019
 5. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  03/06/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2019
 7. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  04/04/2019
 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tuyển dụng chức danh hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ...
  location
  Date
  12/03/2019
 9. Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/03/2019
 10. Thực hiện Đề án số 4823/ĐA-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ...
  location
  Date
  28/02/2019
 11. Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận (trường công lập) tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau: 1.  Vị trí tuyển ...
  location
  Date
  25/02/2019
 12. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2018
 13. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên dạy nghề ô tô và điện lạnh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  23/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2018
 17. Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 18. Trung tâm Thông tin – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2018
 19. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển giảng viên với các chuyên ngành: – Kinh tế chính trị Mác – Lênin hoặc Kinh tế học & ...
  location
  Date
  04/06/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 863 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2018
 21. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018 ...
  location
  Date
  07/05/2018
 22. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2018 của Sở như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 23. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2018
 24. Nhu cầu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2018
 25. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  11/04/2018
 26. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự với yêu cầu cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2018
 27. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cần tuyển dụng 14 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu cần tuyển: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2017
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2017
3 / 41234