Đắk Nông

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 5. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2022
 8. Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2021
 10. Sở Công thương tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 12. UBND thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 13. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 14. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 15. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 20. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 21. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/07/2021
 22. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 23. UBND tỉnh Đắk Nông thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 24. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  08/04/2021
 25. Hội Đông y tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 26. Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 29. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 30. UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
2 / 3123