Đắk Nông

 1. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/01/2020
 2. Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đăk Nông bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  23/12/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 4. Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/10/2019
 5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 10. Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 401 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 11. UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 12. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/03/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 công chức ...
  location
  Date
  26/02/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 17. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh ...
  location
  Date
  04/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 19. Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo t ...
  location
  Date
  11/09/2018
 20. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/08/2018
 21. UBND huyện Cư Jut Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  08/03/2018
 22. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức vào một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 24. Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Đắk Nông tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
2 / 212