Quảng Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2018
 2. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2018
 3. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 46 người ...
  location
  Date
  19/05/2018
 4. UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/05/2018
 5. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/05/2018
 6. UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức xã năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2018
 8. UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  27/04/2018
 9. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/04/2018
 10. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2018
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2018
 12. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tiếp nhận 01 công chức để bố trí công tác tại Phòng Kế hoạch - Tài chính. ...
  location
  Date
  21/03/2018
 13. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên ...
  location
  Date
  14/03/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2018
 15. Phòng Nội vụ Thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã, cụ thể: ...
  location
  Date
  25/01/2018
 16. Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới thông báo tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  23/01/2018
 17. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  19/01/2018
 18. Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 19. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu/11 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  17/01/2018
 21. Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp (xét tuyển đặc cách) năm 2017-2018 ...
  location
  Date
  09/01/2018
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu tương ứng với 12 vị trí việc làm. ...
  location
  Date
  29/12/2017
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu tương ứng với 8 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  29/12/2017
 26. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  29/12/2017
 27. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 28. UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 29. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể ...
  location
  Date
  22/12/2017
 30. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 2 viên chức sự nghiệp năm 2017 ...
  location
  Date
  22/12/2017
4 / 6123456