1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng viên chức cấp tỉnh, huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 3. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 4. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự tháng 9/2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 5. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 6. TT Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 7. TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 9. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 ...
  location
  Date
  28/09/2021
 10. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 11. TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2021
 12. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức ...
  location
  Date
  27/09/2021
 13. Chỉ tiêu cần tuyển: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 14. Vị trí việc làm cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 15. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Quản lý Ngân sách ...
  location
  Date
  27/09/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 17. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 18. Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 21. Số lượng người cần tuyển: 5 viên chức ...
  location
  Date
  27/09/2021
 22. Năm học 2021 - 2022, thành phố Vĩnh Long xét tuyển 62 viên chức sự nghiệp giáo dục ...
  location
  Date
  27/09/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 24. UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt đợt 1 năm 2021 ...
  location
  Date
  25/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chi tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 28. Trung tâm kiểm định xây dựng Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/09/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2021
 30. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  24/09/2021