Bình Định

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 4. Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  30/08/2017
 5. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2017
 6. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2017
 7. Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển v ...
 8. Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định thông báo tuyển nhân viên bảo vệ như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 9. Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 253 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2017
4 / 41234