Đà Nẵng

 1. Số lượng cần tuyển: 42 người ...
  location
  Date
  16/08/2019
 2. Bảo tàng Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 3. Số lượng cần tuyển: 37 người ...
  location
  Date
  14/08/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
 6. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/07/2019
 7. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 63 công chức ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2019
 9. Số lượng cần tuyển: 10 người tại 07 vị trí ...
  location
  Date
  12/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 12. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên bảo vệ ...
  location
  Date
  08/07/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 16. Trung tâm KHCN và Tư vấn đầu tư, ĐH Bách khoa Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  04/07/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2019
 18. UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2019
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2019
 20. Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019
 21. Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019
 22. Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ thành phố Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  12/06/2019
 23. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/06/2019
 24. Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  05/06/2019
 25. Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/05/2019
 26. Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/05/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2019
 28. Số lượng được tuyển cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 33 người. ...
  location
  Date
  17/05/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 131 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2019