Đà Nẵng

 1. Số lượng cần tuyển: 12 người tại 02 vị trí ...
  location
  Date
  29/04/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 3. Nhu cầu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  22/04/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 8. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2020
 11. UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2020
 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 13. Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng đính chính vị trí tuyển dụng công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020
 15. UBND quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020
 16. UBND quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 18. Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 19. Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 20. UBND quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 21. UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 22. Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2020
 24. UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển ...
  location
  Date
  14/02/2020
 25. Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên tuyển dụng phóng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/02/2020
 26. Số lượng cần tuyển: 39 Vị trí ...
  location
  Date
  07/02/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 29. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2020