Đà Nẵng

 1. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/01/2020
 2. Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/01/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 4. UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển hợp đồng lao động năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 6. UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/01/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2019
 11. Bệnh Viện Mắt TP. Đà Nẵng thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  17/12/2019
 12. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tiếp nhận vào viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 14. Ban quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2019
 17. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2019
 18. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  23/11/2019
 19. UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 21. Số lượng cần tuyển: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2019
 22. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2019
 23. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2019
 24. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 27. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 193 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019