Điện Biên

 1. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/05/2019
 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 3. Nguồn tin: snv.dienbien.gov.vn   ...
  location
  Date
  17/01/2019
 4. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 5. VKSND tỉnh Điện Biên bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  15/11/2018
 7. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
 8. UBND TP.Điện Biên Phủ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 9. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đài truyền thanh - Truyền hình ...
  location
  Date
  28/09/2018
 10. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/09/2018
 12. Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  23/02/2018
 14. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng nhân viên văn phòng Đại diện huyện Điện Biên Đông như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 17. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 18. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 giáo viên ...
  location
  Date
  29/11/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 Giáo viên THPT hạng III ...
  location
  Date
  26/10/2017
 21. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  06/10/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 23. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 25. Sở Tư pháp tổ chức tuyển dụng 04 viên chức tại 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2017
 26. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 30. UBND huyện Mường Chà, Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2016
2 / 3123