Điện Biên

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 3. Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2) như sau: Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVM ...
 4. Sở Y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 6. Sở Y tế tỉnh Điện Biên tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 8. Số lượng: 24 chỉ tiêu. ...
 9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2019
 11. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2019
 13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 16. Sở Giao thông vận tải Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/06/2019
 17. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức hành chính năm 2019 ...
  location
  Date
  07/06/2019
 18. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2019
 20. Nguồn tin: tuangiao.gov.vn ...
  location
  Date
  29/05/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2019
 22. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2019
 23. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/05/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2019
 26. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/05/2019
 27. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 28. Nguồn tin: snv.dienbien.gov.vn   ...
  location
  Date
  17/01/2019
 29. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 30. VKSND tỉnh Điện Biên bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
2 / 3123