Điện Biên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  15/11/2018
 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
 3. UBND TP.Điện Biên Phủ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 4. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đài truyền thanh - Truyền hình ...
  location
  Date
  28/09/2018
 5. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/09/2018
 7. Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  23/02/2018
 9. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng nhân viên văn phòng Đại diện huyện Điện Biên Đông như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 12. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 13. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 giáo viên ...
  location
  Date
  29/11/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 Giáo viên THPT hạng III ...
  location
  Date
  26/10/2017
 16. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  06/10/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 18. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 20. Sở Tư pháp tổ chức tuyển dụng 04 viên chức tại 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2017
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
3 / 3123