Gia Lai

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 2. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 7. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/10/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 9. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 168 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  17/05/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2018
 13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 14. UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/10/2018
 15. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 16. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2018
 17. UBND huyện Chư Sê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 19. UBND huyện Kông Chro, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 20. Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 21. Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 22. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 23. Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2018
 25. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 27. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 29. Văn phòng UBND tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 30. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức là 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
4 / 512345