Gia Lai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2021
 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 574 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 5. TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở KH và CN Gia Lai tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 551 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 15. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2020
 16. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2020
 18. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 20. UBND TP. Pleiku, Gia Lai thi tuyển giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 22. Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 23. Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 555 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 26. UBND Tx.An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2020
 27. UBND tỉnh Gia Lai bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 28. UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 30. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng công chức loại C năm 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
3 / 512345