Gia Lai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức vào vị trí chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính thuộc Vă ...
  location
  Date
  19/05/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2023
 7. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2023
 8. Sở Công thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2023
 11. Sở Y tế Gia Lai tuyển dụng viên chức đào tạo theo diện cử tuyển năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/02/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/02/2023
 14. UBND thị xã An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức CHT Ban Chỉ huy Quân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2023
 17. UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 261 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 27. UBND huyện Krông Pa, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 30. Công an huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2022
3 / 512345