Gia Lai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2024
 3. UBND huyện Ia Grai, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2024
 4. UBND TP. Pleiku, Gia Lai gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:  ...
  location
  Date
  07/03/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2024
 6. UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tiếp nhận vào công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/02/2024
 8. Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2024
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tiếp nhận công chức, như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/01/2024
 11. Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai tuyển dụng lao động hợp đồng, như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: dự kiến 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2023
 14. UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 16. UBND huyện Chư Prông, Gia Lai tiếp nhận công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 18. Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023 ...
  location
  Date
  19/10/2023
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 21. Sở Công Thương Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2023
 22. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2023
 23. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2023
 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023, như sau; ...
  location
  Date
  21/08/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 27. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tiếp nhận vào công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2023
 28. chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2023
 29. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tuyển dụng chuyên viên bảo hiểm thất nghiệp, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2023
2 / 512345