Gia Lai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2022
 6. UBND huyện Krông Pa, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 9. Công an huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2022
 13. UBND huyện Kông Chro, Gia Lai bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  26/04/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2021
 23. UBND huyện Chư Păh, Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 25. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  24/12/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 29. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 30. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
2 / 512345