Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 8. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển ...
  location
  Date
  19/10/2020
 9. Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa - Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2020
 10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 12. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2020
 16. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 ...
  location
  Date
  02/10/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 18. Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2020
 22. UBND Tx. Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 23. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 24. UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 25. Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 26. Số lượng, cơ cấu vị trí việc làm: gồm 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2020
 27. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 29. UBND TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh thu hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020