Hải Phòng

 1. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2020
 2. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 5. Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2) như sau: Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVM ...
 6. Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Kiến An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/04/2020
 7. Sở Tư pháp TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2020 ...
  location
  Date
  20/04/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2020
 10. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2020
 12. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 15. Ban quản lý chợ Bến Phà quận Kiến An, TP. Hải Phòng tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 16. Chi cục Chăn nuôi và Thú y, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 19. UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/03/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2020
 21. Trung tâm Y tế Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/03/2020
 22. Đài phát thanh quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 24. Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/02/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 26. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 27. UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/02/2020
 29. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  11/02/2020
 30. Số lượng tuyển dụng:26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020