Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2022
 2. Đại học Y dược Hải Phòng tuyển dụng Kỹ sư CNTT năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 3. Trung tâm quản lý bảo trì GTCC và đăng kiểm thủy TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2022
 4. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 5. Ban Quản lý dự án Hàng hải TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2022
 7. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2021
 8. UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng điều chỉnh nội dung tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 10. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hải Phòng tuyển dụng công chức loại D năm 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 227 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2021
 12. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 18. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 20. UBND quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 26. TTYT huyện An Lão, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2021
 27. Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 30. Cao đẳng GTVT Trung ương II thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
5 / 9123456789