Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 4. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 6. UBND quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 12. TTYT huyện An Lão, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2021
 13. Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 16. Cao đẳng GTVT Trung ương II thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2021
 18. TT Quản lý bảo trì, giao thông công cộng và đăng kiểm thủy TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2021
 21. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt I năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 22. BTV Thành đoàn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 23. Ban QLDA Hàng hải - Bộ GTVT tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 25. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 26. Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng tuyển dụng viên chức làm việc tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 28. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 29. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 30. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021