Hải Phòng

 1. Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng tuyển dụng viên chức làm việc tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 3. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 4. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 5. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2021
 8. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 9. Viện Nghiên cứu Hải sản gia hạn thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 và bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2021
 11. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở NN và PTNT TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 12. Trường Cao đẳng Hàng Hải I tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 15. UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 16. Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực I tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 17. Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 20. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 21. Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, Hải Phòng tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 23. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 24. UBND thành phố Hải Phòng bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  14/11/2020
 25. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 265 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14-16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2020
 30. Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2020