Quảng Bình

 1. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/03/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 3. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 4. UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng Chỉ huy Trưởng quân sự phường Phú Hải năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2019
 7. Chỉ tiêu cần tuyển: 39 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  25/12/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2019
 9. UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình xét tuyển đặc cách giáo viên các cấp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2019
 10. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông - Sở GTVT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2019
 11. Sở Giao thông vận tải Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/12/2019
 12. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2019
 13. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/11/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2019
 15. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động giảng dạy nghề chế biến món ăn năm 2019, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 17. Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  21/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2019
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2019
 21. Chỉ tiêu xét tuyển: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 người ...
  location
  Date
  13/07/2019
 25. UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng theo chính sách thu hút công chức loại C ...
  location
  Date
  12/07/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2019
 29. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  04/06/2019
 30. UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  30/05/2019
2 / 6123456