Tuyên Quang

 1. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài (PCU) tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 2. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2020
 3. Huyện ủy Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2020
 4. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 5. Số lượng tuyển dụng đặc cách: 322 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2020
 6. Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 7. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/02/2020
 8. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 9. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2020
 13. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức của đơn vị năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2020
 14. UBND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 15. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2020
 16. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2020
 17. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 18. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/01/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2019
 20. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2019
 21. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/12/2019
 22. Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/12/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2019
 24. UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/12/2019
 25. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/12/2019
 26. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 27. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 28. Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/11/2019
 29. Sở Tài chính Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2019
 30. UBND Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  14/11/2019
4 / 71234567