Yên Bái

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV ...
  location
  Date
  04/01/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/01/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2019
 5. Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức T ...
  location
  Date
  01/01/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  29/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  29/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu giáo viên ...
  location
  Date
  29/12/2018
 10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2018
 11. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2018
 14. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2018
 15. UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/04/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2018
 25. Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/02/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2017
 28. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 29. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 30. Uỷ ban nhân dân thành phố Thông báo xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
2 / 3123