Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 186 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2022
 5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 7. UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2022
 10. Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 11. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2022
 12. UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2022
 13. Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 15. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  24/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 20. UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 443 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2021
 22. BTC huyện ủy Thái Thụy tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2021
 24. Chi cục Văn Thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 25. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 GV mầm non ...
  location
  Date
  24/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 484 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 29. UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2020
2 / 3123