Thái Bình

 1. Số lượng tuyển dụng: 339 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2020
 4. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 5. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình tuyển Kỹ thuật thiết kế đồ họa và âm thanh ánh sáng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 7. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
3 / 3123