Thái Bình

 1. Bảo tàng tỉnh Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2017
 2. Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 3. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức chức danh giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2017
 4. Căn cứ nhu cầu giảng viên năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2017
 5. Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tuyển dụng 05 hợp đồng lao động năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2017
 6. Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2017
3 / 3123