Thái Nguyên

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 2. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  13/10/2017
 3. Trường THPT Yên Ninh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu cần tuyển: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 6. Trường THPT Hoàng Quốc Việt, tuyển viên chức Giáo viên trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  07/09/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 10. Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 678 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2017
 14. Báo Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2017
 15. Vị trí và số lượng cần tuyển: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2017
 19. Nguồn tin: forum.tnut.edu.vn ...
  location
  Date
  17/05/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 400 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2017
 21. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - ĐH Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  26/04/2017
 22. Trung tâm Đào Tạo và Phát Triển Quốc Tế (ITC) - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc, thôn ...
  location
  Date
  18/04/2017
 23. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ làm cho Chương trình Thực tập nghề Isr ...
  location
  Date
  11/04/2017
 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2017
 25. TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2017
6 / 6123456