1. Ngân hàng Nhà nước tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 6. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 8. Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 11. Trường THCS Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2020
 12. Trường THCS Tân Tạo, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2020
 13. Nhu cầu tuyển dụng của trường gồm: 11 người ...
  location
  Date
  08/01/2020
 14. Khoa Thủy Sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 15. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2020
 16. Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/01/2020
 17. UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển hợp đồng lao động năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 19. Tổng số tuyển dụng là 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 20. Trường Tiểu học Bình Long, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020

Ngân hàng tuyển dụng

Bà Tô Loan (An Giang) là viên chức thuộc Trung tâm Tin học – đơn vị tự chủ của một trường đại học. Bà có tham gia giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin của trường đại học đó và giảng dạy các lớp đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin […]

17/01/2020

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đăk Lăk – Giao dịch viên, chuyên viên khách hàng thuộc các PGD tại các huyện , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Thái Bình – Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Nam Định – Tổ trưởng Tổ KHCN, Chuyên viên Khách hàng tại các PGD , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Đà Nẵng – Giao dịch viên , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Đà Nẵng – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Cần Thơ – Giao dịch viên , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Lập trình ứng dụng Mobile , cụ thể như sau:

17/01/2020