1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu tương ứng với 8 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  29/12/2017
 2. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  29/12/2017
 3. Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành tuyển chọn cán bộ có đủ năng lực và trình độ ...
  location
  Date
  29/12/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 viên chức ...
  location
  Date
  29/12/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 8. UBND phường 5, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng 01 nam Cộng tác viên trật tự đô thị như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 604 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 10. Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 công chức ...
 12. UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 13. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TP. HCM tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 14. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 04 công chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 16. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 19. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 20. UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 21. Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên PR - Marketing làm việc tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE). ...
  location
  Date
  27/12/2017
 22. Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 23. Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 24. Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 25. Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo tuyển dụng cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 10 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 26. Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2017
 27. Viện Công nghệ sinh học thông báo thi tuyển viên chức năm 2017 của Viện Công nghệ sinh học như sau ...
  location
  Date
  26/12/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 30. Tổng số viên chức giáo dục và đào tạo cần tuyển dụng là 71 người ...
  location
  Date
  26/12/2017