1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức là 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 2. Nhu cầu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 5. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài, năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 người ...
  location
  Date
  05/09/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 12. Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức chuyên môn như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 14. Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long cần tuyển 01 giảng viên chuyên ngành giáo dục mầm non như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 15. Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 16. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 75 người ...
  location
  Date
  05/09/2017
 18. Theo đó, tổng số nhu cầu cần tuyển dụng năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2017
 19. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017 ...
  location
  Date
  01/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu công chức cần tuyển là 114 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  01/09/2017
 21. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang tuyển dụng vị trí Khai thác viên. ...
  location
  Date
  01/09/2017
 22. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/09/2017
 23. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2017
 24. Trung tâm Văn hóa Quận 12 thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2017
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  01/09/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển là 162 người. ...
  location
  Date
  31/08/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 29. Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017