1. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 2. Trường Cao đẳng giao thông vận tải đường thủy II, TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2020
 4. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 5. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 6. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 7. UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 339 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 10. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 12. Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 13. Nhu cầu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 14. Bộ Công Thương bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 15. UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 16. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 18. Trung tâm Khoa học và công nghệ - Sở KH&CN Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 19. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 20. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 555 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 24. Trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận viên chức của Phòng Kế hoạch Tài chính và Phòng Y tế, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 26. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 27. Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 28. Nhu cầu tuyển dụng: 218 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 30. Trường Mầm non Thủy Tiên 2, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2020