1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 2. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  08/04/2021
 3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2021
 5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 6. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 7. Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
 10. Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  07/04/2021
 11. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên Content Marketing tại Phòng Tuyển sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 12. Bệnh viện Từ Dũ tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2021
 14. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 15. Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 16. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 17. Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 18. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 19. Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1/2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 20. Bệnh viện quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 21. Bệnh viện Quận 4 tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa Sản và Nữ hộ sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 24. Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 25. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 26. Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 27. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 29. Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 30. TT Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021