Tin nổi bật

Điện Biên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  23/02/2018
 2. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng nhân viên văn phòng Đại diện huyện Điện Biên Đông như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2018
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 4. Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 5. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 6. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 giáo viên ...
  location
  Date
  29/11/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 Giáo viên THPT hạng III ...
  location
  Date
  26/10/2017
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  06/10/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 11. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 13. Sở Tư pháp tổ chức tuyển dụng 04 viên chức tại 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2017
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 18. UBND huyện Mường Chà, Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2016
 21. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  06/10/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2016
 25. ...
  location
  Date
  04/05/2016
 26. Cảng vụ hàng không miền Bắc là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay (nhà chức ...
 27. Báo Điện Biên Phủ thông báo tuyển dụng phóng viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2016
 28. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 29. ...
  location
  Date
  02/11/2015
 30. ...
  location
  Date
  04/07/2015
1 / 212