Điện Biên

 1. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2019
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/05/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2019
 5. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/05/2019
 6. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 7. Nguồn tin: snv.dienbien.gov.vn   ...
  location
  Date
  17/01/2019
 8. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 9. VKSND tỉnh Điện Biên bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  15/11/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
 13. UBND TP.Điện Biên Phủ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 14. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đài truyền thanh - Truyền hình ...
  location
  Date
  28/09/2018
 15. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/09/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  23/02/2018
 20. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng nhân viên văn phòng Đại diện huyện Điện Biên Đông như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2018
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 22. Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
1 / 3123