Điện Biên

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 3. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 4. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 giáo viên ...
  location
  Date
  29/11/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 Giáo viên THPT hạng III ...
  location
  Date
  26/10/2017
 7. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  06/10/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 9. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 11. Sở Tư pháp tổ chức tuyển dụng 04 viên chức tại 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2017
 12. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 16. UBND huyện Mường Chà, Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2016
 19. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  06/10/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2016
 23. ...
  location
  Date
  04/05/2016
 24. Cảng vụ hàng không miền Bắc là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay (nhà chức ...
 25. Báo Điện Biên Phủ thông báo tuyển dụng phóng viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2016
 26. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 27. ...
  location
  Date
  02/11/2015
 28. ...
  location
  Date
  04/07/2015
 29. ...
  location
  Date
  25/02/2015
 30. Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức cho Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam Đối tượng và vị trí công việc: Phóng viên ...
  location
  Date
  22/07/2014
1 / 212