Trang chủ

Điện Biên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 4. Sở Giao thông vận tải Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/06/2019
 5. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức hành chính năm 2019 ...
  location
  Date
  07/06/2019
 6. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2019
 8. Nguồn tin: tuangiao.gov.vn ...
  location
  Date
  29/05/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2019
 10. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/05/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2019
 15. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/05/2019
 16. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 17. Nguồn tin: snv.dienbien.gov.vn   ...
  location
  Date
  17/01/2019
 18. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 19. VKSND tỉnh Điện Biên bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  15/11/2018
 21. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
1 / 3123