Trang chủ

Điện Biên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  23/02/2018
 2. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng nhân viên văn phòng Đại diện huyện Điện Biên Đông như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2018
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 4. Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 5. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 6. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 giáo viên ...
  location
  Date
  29/11/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 Giáo viên THPT hạng III ...
  location
  Date
  26/10/2017
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  06/10/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 11. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 13. Sở Tư pháp tổ chức tuyển dụng 04 viên chức tại 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2017
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 18. UBND huyện Mường Chà, Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2016
1 / 212