Điện Biên

 1. Nguồn tin: snv.dienbien.gov.vn   ...
  location
  Date
  17/01/2019
 2. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 3. VKSND tỉnh Điện Biên bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  15/11/2018
 5. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
 6. UBND TP.Điện Biên Phủ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 7. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đài truyền thanh - Truyền hình ...
  location
  Date
  28/09/2018
 8. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/09/2018
 10. Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  23/02/2018
 13. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng nhân viên văn phòng Đại diện huyện Điện Biên Đông như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2018
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 15. Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 16. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 17. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 giáo viên ...
  location
  Date
  29/11/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 Giáo viên THPT hạng III ...
  location
  Date
  26/10/2017
 20. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  06/10/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
1 / 3123