1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 3. Số lượng Viên chức cần tuyển: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 6. Khoa Các khoa học liên ngành, tiền thân là Khoa Sau Đại học với 19 năm lịch sử xây dựng và phát triển, là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc ...
  location
  Date
  30/10/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 8. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức BVĐK huyện Quảng Xương năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 9. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 11. Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 12. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2021
 15. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 16. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 18. UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 19. Trung tâm Bảo tồn di tích và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể nh ...
  location
  Date
  28/10/2021
 20. TT Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2021
 26. TT Thẩm định và kiểm định tài nguyên nước - Cục Quản lý tài nguyên nước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2021
 27. Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2021
 28. TT Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2021
 29. TT Giám sát tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển lưu vực sông - Cục Quản lý tài nguyên nước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2021
 30. Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2021