1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2021
 3. Phân hiệu Học viện phụ nữ Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 775 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 6. Chi cục Văn Thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 7. UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 9. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 12. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 13. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 14. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 17. Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2021
 19. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2021
 20. TTYT huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2021
 21. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Kế toán viên tháng 4/2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2021
 23. TT Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
 25. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 26. Trường CĐ Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 27. Chỉ tiêu tiếp nhận: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2021
 28. Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa, phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 29. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 30. UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021