1. Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở KH& CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 3. Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 4. UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 7. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 10. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 11. Cơ sở cai nghiện ma túy Tp. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 13. Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 18. Kho bạc Nhà nước thông báo điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức KBNN năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 21. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo tuyển dụng tháng 10/2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 22. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 26. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 27. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 28. TT Giáo dục quốc phòng và an ninh - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 29. Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021