Tiền Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 3. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2022
 10. Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2022
 12. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2022
 13. Sở Công Thương Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 14. Trung tâm Tin học và Công báo - Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 18. BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2022
 21. UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2022
 23. Trung tâm Quan trắc MT&TN tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  26/03/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2022
 25. UBND thị xã Cai Lậy - Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2022
 27. Trung tâm Pháp y Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 29. Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2022
 30. Trường Cao đẳng Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
4 / 812345678